Нормативно-правова база

Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому національному університеті

Порядок організації освітнього діяльності за технологіями дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті

Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про навчання здобувачів вищої освіти без відриву від виробництва у Хмельницькому національному університеті

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Хмельницького національного університету

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у Хмельницькому національному університеті

Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про організацію та контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та наукових ступенів у Хмельницькому національному університеті

Положення про порядок відрахування, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти\наукового ступеня та надання їм академічної відпустки у Хмельницькому національному університеті